Deelnemende instellingen

Onderstaande zeven instellingen hebben projecten ingediend en tonen daarmee aan dat zij integraal extra aandacht besteden aan het welzijn van de cliënt in het kader van ambulantisering. De projecten kunnen andere GGZ-instellingen inspireren. Tijdens het congres op 25 september lichten de GGZ-instellingen hun bijzondere projecten toe.

 • De Jutters: Strandloper – voor een psychiatrische time-out
  De Strandloper biedt de mogelijkheid voor een psychiatrische time-out, want ‘beter worden doe je thuis!’ We richten ons op herstel van het gewone leven. De clientbenadering is dus anders. Iedereen moet kunnen omgaan met vrijheden, maar we kunnen ook streng zijn! Dit is eigenlijk een Centrum Intensieve Behandeling, met comfortrooms en chill rooms in plaats van dwang en drang. Wij werkenopname-preventief, maar als dat niet toereikend is kunnen we ook opnemen. 24 uur per dag en maximaal 24 uur opname per keer. Psychiaters en psychologen zijn daarom oproepbaar en iedere cliënt houdt eigen hoofdbehandelaar.

 • Emergis: Koken zoals thuis – vers en kleinschalig
  In heel Emergis wordt alleen nog vers en per groep gekookt. Gezond eten, actief meedoen, voorbereiden op operationele zelfstandigheid. Het is allemaal belangrijk, maar het meest belangrijke is dat ieder mens moet ervaren dat hij ‘er toe doet’. Vanuit een integrale benadering is het zelf organiseren van eten en drinken een primair onderdeel van het individuele behandelplan en begeleidingsplan van cliënten.

 • GGNet: De Meent – een wijk op eigen terrein
  GGNet werkt in een kliniek voor langdurige zorg gericht aan eigen regie van cliënten in een ‘thuissetting’. Na een heel gerichte voorbereiding en implementatie, samen met alle betrokkenen, wonen cliënten nu een jaar in de Meent. De zelfstandigheid en autonomie van cliënten neemt toe en medewerkers ervaren dagelijks dat ‘loslaten’ oplevert.

 • GGzE: Behandelen doe je thuis – High en intensive care, alleen als het moet
  De algehele filosofie binnen GGzE is ‘behandelen doe je thuis’, dus zijn klinische budgetten omgezet naar ambulante budgetten. De HIC is een belangrijke bouwsteen aan het ambulante proces, want het is soms nodig om terug te vallen op een veilige omgeving. Naast veiligheid biedt de HIC ook gastvrijheid, risicotaxatie, en supportrooms met menswaardige technologie. Belangrijke uitgangspunten zijn voortdurend contact en maximale informatieverstrekking aan cliënt en naasten. De regie zoveel als mogelijk bij de cliënt laten. Door de veel kortere verblijfsduur worden cliënten veel minder gehospitaliseerd en zijn dus weer snel ambulant te behandelen.

 • Lentis: Betekenisvol meten met de herstelmeting
  Meten en verbeteren van herstel ondersteunende zorg in de praktijk van alledag. Geen cijfers en staaf-diagrammen, maar verbinden van perspectief van cliënt, hulpverlener en externe verantwoording. Meten met zeggingskracht voor alle betrokken partijen. Ervaringsdeskundigen spelen een prominente rol. Niet alleen meten, maar ook aantoonbaar verbeteren en borgen van de resultaten middels training, dossier check en spiegelbijeenkomsten.

 • Lentis: Je hoopt dat ze het later ook voor jou doen
  De werkgroep Kwartiermaken organiseert themaavonden voor cliënten en hun naasten. Er is een documentaire over mantelzorgers “Je hoopt dat ze het later ook voor mij doen”. Daarnaast een debat met cliëntvertegenwoordiging, betrokken wethouder, vertegenwoordiger vanuit de organisatie, behandelaar en familie/mantelzorger over het thema: “Is er nog hulp…?!” We bieden een laag-drempelige plek voor mensen met vragen rondom de transitie van AWBZ naar WMO.

 • MoleMann Tielens: Ambachtelijke psychiatrie in De Brouwerij
  De uitgangspunten van MoleMann Tielens klinken simpel, maar zijn in de geestelijke gezondheidszorg tamelijk uniek: echt luisteren, bouwen aan vertrouwen, kameraadschap en het doorbreken van eenzaamheid. Kleinschalig en laagdrempelig, ambachtelijk werken en psychiatrische expertise. Deze kernbegrippen gaan hand in hand. Dat, en de betrokkenheid van familie en vrijwilligers zorgt ervoor dat cliënten letterlijk duurzaam kunnen werken aan hun eigen plekje in Amsterdam.

 • Reinier van Arkel: Zo kan het ook!
  De leefstijl van de cliënten is vaak ongezond en dat brengt (ook) lichamelijke klachten met zich mee. Reinier van Arkel richt zich op veel bewegen, gezond eten, niet roken en beperkt alcohol drinken. Een gezond lichaam draagt bij aan een gezonde geest en daarnaast zijn er nog andere effecten. De benadering benadrukt dat iemand ‘het waard is’ om te investeren in gezondheid. Voorbeeldgedrag is erg belangrijk, dus zijn eerst 20 leefstijlcoaches opgeleid die de gezonde leefstijl actief uitdragen en realiseren. Dat gebeurt ook met sportverenigingen in de omgeving.

Tijdens het congres beloont de jury van de Well-Being Award het project dat het beste scoort op kwaliteit van een samenhangend integraal zorg- en ondersteuningsaanbod met een award. Naast de jury gaat ook het publiek een winnaar van deze editie kiezen.